Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 23 2019

tojapaula
5900 8632 500
Reposted fromhormeza hormeza viasatyrlane satyrlane
tojapaula
Ja chciałam, żeby było dobrze, żeby mnie ktoś przytulił, żeby pogadał, pośmiał się ze mną, żeby wyszedł ze mną na spacer i podzielił tęsknotę za psem. Żeby zrozumiał, że ja lubię książki i poczucie bezpieczeństwa, że właściwie to nic więcej od życia nie chcę, tylko psa, książkę i przyjaciela.
— Sylwia Kubryńska - "Kobieta dość doskonała"
tojapaula
i do zaoferowania mam tylko chłód, ale on mówi do mnie słońce.
— "Ten właściwy"
tojapaula
8954 21c7 500
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viasiostry siostry
tojapaula
No i jest osoba, do której wracasz - jej twarz, ciało, głos, zapach i dotyk, jej cierpliwe czekanie, aż skończysz mówić, choćby nie wiem, jak długie, żeby coś powiedzieć, jej uśmiech przesuwający się po twarzy tak wolno, że przypomina ci wschód słońca, jej niekłamane stęsknienie i radość, że wróciłeś.
— Hanya Yanagihara
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
tojapaula
2337 ea69 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
tojapaula
3016 d54d 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
tojapaula
tojapaula
3013 f0f0 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viasatyrlane satyrlane

May 14 2019

tojapaula
4902 e5db 500
Reposted fromgrobson grobson viaSkydelan Skydelan
tojapaula
Śniło mi się, że poznałem Cię wcześniej.
Reposted fromPoranny Poranny viaSkydelan Skydelan
tojapaula
1010 6419
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viaSkydelan Skydelan
tojapaula
8081 a354 500
sprawy, które bolą
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viaSkydelan Skydelan
tojapaula
1580 53ff
Reposted fromplayinglove playinglove viasatyrlane satyrlane
tojapaula
0897 1b9f 500
A. Jolie in 'ELLE'
tojapaula
Chciałabym w wieku 75ciu lat usiąść na ganku z jakimś starszym panem i z czystym sercem powiedzieć: Wygraliśmy wszystko.
— I.
tojapaula
8207 728c 500
Reposted from2017 2017 viamoglismywszystko moglismywszystko
tojapaula
3125 b5a6
Reposted fromnapiechote napiechote viaheavencanwait heavencanwait
tojapaula
9060 23ce 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
tojapaula
9063 5d3b 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl