Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 21 2019

tojapaula
9787 a09d
Reposted fromteijakool teijakool viasatyrlane satyrlane
tojapaula
4603 ef42
Reposted fromniewychowana niewychowana vialenifca lenifca
tojapaula
7933 9e40 500
Reposted fromnyaako nyaako vialenifca lenifca
tojapaula
7326 836c 500
Reposted fromretro-girl retro-girl vialenifca lenifca
tojapaula
2843 48f9 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vialenifca lenifca
tojapaula
0575 353c
Reposted from4777727772 4777727772 vialenifca lenifca
tojapaula
5198 59d2

September 18 2019

tojapaula
Nikt nie chce być singlem, ale też mało kto umie zbudować związek. Nakarmieni popkulturą, wypchani sztucznymi wzorcami oczekujemy od drugiej strony wyimaginowanej doskonałości, sami za bardzo nie chcąc nic dawać. Wyposażamy naszych wyimaginowanych partnerów w zestawy często sprzecznych cech, przy okazji doczepiając im w fantazjach twarze znanych, amerykańskich aktorów. Nie potrafimy przyjąć do wiadomości faktu, że zawsze ten ktoś będzie podobał nam się trochę mniej, zawsze czymś nas wkurzy, zawsze w jakiś sposób zawiedzie nasze zaufanie, o czymś zapomni, gdzieś się spóźni, gdzieś posieje naszą ulubioną rzecz. Jest to dla nas nie do zniesienia, bo moment, gdy życie rozmija się z naszymi marzeniami, traktujemy jako osobistą klęsk.
— Jakub Żulczyk
tojapaula
2862 2014
Reposted fromEtnigos Etnigos

September 17 2019

tojapaula
8712 a540 500
Reposted fromankaottak94 ankaottak94 vialeniwieec leniwieec
tojapaula
Reposted frombluuu bluuu vialeniwieec leniwieec
tojapaula
0727 4cd0 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
tojapaula
Podróżuj. Twórz wspomnienia. Twórz przygody. Bo gwarantuję Ci, że mając 85 lat i leżąc na łożu śmierci nie będziesz myślał o wspaniałym samochodzie, który kiedyś kupiłeś, albo o dwudziestu parach designerskich butów, które nabyłeś. Ale będziesz wspominał czas, który przeżywałeś w swoim ulubionym mieście. Noc kiedy się zakochałeś pod niebem pełnym gwiazd. I będziesz wspominał wszystkich wspaniałych ludzi, których spotkałeś na swej drodze. Będziesz wspominał te chwile, kiedy naprawdę czułeś, że żyjesz. I u kresu życia, te wspomnienia będą jedynym wartościowym dobytkiem, który posiadasz.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait
tojapaula
Przychodzi w życiu taki czas, kiedy oddalasz się od dramatów i osób, które je tworzą. Otaczasz się ludźmi, z którymi się śmiejesz. Zapominasz złe rzeczy i koncentrujesz się na tych dobrych. Kochasz ludzi, którzy dobrze Cię traktują. Życie jest krótkie, przeżyj je szczęśliwie. Upadki są częścią życia, a podnoszenie się to w istocie samo życie. Żyć to prezent, zaś być szczęśliwym to Twój wybór.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait

September 10 2019

tojapaula
tojapaula
5678 0991 500
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viadreamadream dreamadream
tojapaula
Nie ma, nie było - okazuje się -
- nic ważniejszego od Ciebie.
— Marek Hłasko do Agnieszki Osieckiej, 7 grudnia 1958 r.
tojapaula
Chciałbym się jeszcze powłóczyć z Tobą, póki żyjemy i mam Cię obok.
— Koniec Świata ''Oranżada''

September 02 2019

tojapaula
6827 74d9 500
Reposted fromsoftboi softboi viamoglismywszystko moglismywszystko

August 15 2019

tojapaula
3044 cc6d 500
Reposted fromonlyman onlyman viahereyes hereyes
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl