Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 15 2019

tojapaula
Im starszy jesteś, tym bardziej zdajesz sobie sprawę, że nie chcesz mieć niepotrzebnych dramatów lub wyczerpujących konfliktów, po prostu chcesz mieć miejsce, w którym można poczuć spokój lub ludzi, którzy go generują. 
— trzask.prask
tojapaula
tojapaula
tojapaula
ok, ok I am kinda looking forward to snowy weather.
tojapaula
9570 c107 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait

November 04 2019

tojapaula
Długi czas diabeł szeptał mi do ucha: "nie jesteś wystarczająco silna, aby przetrwać burzę"
Dziś wyszeptałam mu: "To ja jestem burzą".
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaateme ateme
tojapaula
1441 e141
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek vialenifca lenifca
tojapaula
8237 b1bb 500
Reposted fromLukilukister Lukilukister viaPoranny Poranny

November 01 2019

tojapaula
4052 e859 500
Reposted fromniepogoda niepogoda viaheavencanwait heavencanwait
tojapaula
i do zaoferowania mam tylko chłód, ale on mówi do mnie słońce.
— "Ten właściwy"
tojapaula
tojapaula

Jeżeli skrzywdziłem kogoś, w jakikolwiek sposób,
Świadomie czy nieświadomie
Z powodu mojego własnego zamętu
Proszę o wybaczenie.

Jeżeli ktokolwiek skrzywdził mnie w jakikolwiek sposób,
Świadomie czy nieświadomie
Poprzez ich własny zamęt
Wybaczam im.

I jeżeli istnieje sytuacja,
W której nie jestem jeszcze gotowy przebaczyć,
Wybaczam to sobie.

Za wszelkie momenty, kiedy krzywdzę siebie,
Negowanie siebie, wątpienie w siebie, bagatelizowanie siebie,
Osądzanie siebie lub bycie niemiłym dla siebie
Z powodu mojego własnego zamętu
Wybaczam sobie.


— Buddyjska modlitwa przebaczenia

October 13 2019

tojapaula
Bóg stworzył człowieka z oczami z przodu, a nie z tyłu głowy, co znaczy, że człowiek ma się zajmować tym co będzie, a nie tym co było.
— Olga Tokarczuk – Księgi Jakubowe
Reposted fromheavencanwait heavencanwait

October 10 2019

tojapaula
2165 b884 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viasatyrlane satyrlane
tojapaula
Ona kocha go bardziej niż on kiedykolwiek będzie wiedział. On kocha ją bardziej niż kiedykolwiek to okaże.
— Kurt Cobain
tojapaula
5411 d5ce
tojapaula
Mark Twain ponad 100 lat temu, spoglądając na swoje życie, napisał: “Nie ma czasu – tak krótkie jest życie – na sprzeczki, przeprosiny, zawiść, wyjaśnienia. Jest tylko czas na kochanie, i to w tej chwili, że się tak wyrażę”.
Reposted fromstonerr stonerr viaheavencanwait heavencanwait
tojapaula
5971 a875 500
Reposted fromEtnigos Etnigos

October 04 2019

tojapaula
Podziwiała go i była strasznie o niego zazdrosna. Chciała go mieć tylko dla siebie. Chciała, żeby żadna kobieta nie poznała go bliżej i nie dowiedziała się, jaki jest. Czuła, że każda, która go pozna, także zechce mieć go tylko dla siebie.
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromheavencanwait heavencanwait
tojapaula
2677 e360 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vialenifca lenifca
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl